ORGANISATIE

olat2

 

SPONSOREN

rabo

 

ah2

 

 

 
red-balloon

Deelnemersreglement

Deelnemers(wandelaar(s)reglement
 

 • Het wandelevenement staat onder algehele leiding van de Commissie Avondwandelvierdaagse Sint-Oedenrode en wordt georganiseerd onder auspiciën van wandelsportvereniging OLAT, met inachtneming aan de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (waarborging Privacy)
 • Deelname geschiedt geheel voor eigen risico. De commissie is, behoudens haar verantwoordelijkheid binnen de kaders van de wet, op geen enkele geldelijke wijze aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, voor verlies van bezittingen of elk ander door de deelnemer geleden nadeel. De commissie aanvaardt geen aansprakelijkheid behoudens, aantoonbare, grove schuld van de organisatie en haar medewerkers
 • De wandelaar dient in het bezit te zijn van een geldige gestempelde startkaart. De startkaart wordt dagelijks voor de start tussen 18.00 en 19.00 uur afgestempeld.
  Na binnenkomst wordt de startkaart weer gestempeld
  Het startbureau sluit om 22.15 uur
 • De wandelaar dient de aangegeven route te volgen
 • De wandelaar kan alleen een medaille krijgen op vertoon van een volledig gestempelde 4-dagenkaart
 • De versnaperingen op de verzorgingsposten worden uitsluitend verstrekt op vertoon van Uw afgestempelde startkaart
 • Gedraag je als gast in de natuur: Breng geen schade toe aan de natuur en/of andermans eigendommen
 • Laat geen afval achter op het parkoers. Afval kun je kwijt in de afvalbakken bij de verzorgingsposten en bij de finish
 • Je dient je als wandelaar te gedragen en dus op het trottoir te wandelen. Bij afwezigheid van trottoirs dient U achter elkaar, links van de weg of op het linker fietspad te wandelen
 • Je dient de aanwijzingen van de organisatie (herkenbaar aan de OLAT-shirts), de politie en verkeersregelaars strikt op te volgen
 • Noodnummer van het startbureau: 06 17405033. Te gebruiken bij calamiteiten. Vermeld daarbij het nummer van de routebeschrijving waar je op dat moment aanwezig bent
 • Bij aanmelding/inschrijving voor de wandeltocht gaat de deelnemer na lezing akkoord met dit reglement, en geeft toestemming aan de organisatie tot het eventuele gebruik van zijn personalia op foto en/of film
 • Het is deelnemers toegestaan om geen toestemming voor het bovenstaande te verlenen
 •  In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de commissie avondwandelvierdaagse Sint-Oedenrode. - OLAT