ORGANISATIE

olat2

 

SPONSOREN

ah2

de-vriendschap

dn-toel

de-vresselse-hut

de-gouden-leeuw-kleur

dfm-bloemen

dommelfruit-groter

 
red-balloon

Deelnemersreglement

Deelnemersreglement 2022

 • Het wandelevenement staat onder algehele leiding van de Commissie Avondwandelvierdaagse Sint-Oedenrode en wordt georganiseerd onder auspiciën van wandelsportvereniging OLAT
 • Deelname geschiedt geheel voor eigen risico. De commissie is, behoudens haar verantwoordelijkheid binnen de kaders van de wet, op geen enkele geldelijke wijze aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, voor verlies van bezittingen of elk ander door de deelnemer geleden nadeel. De commissie aanvaardt geen aansprakelijkheid behoudens, aantoonbare, grove schuld van de organisatie en haar medewerkers
 • De wandelaar dient in het bezit te zijn van een geldige gestempelde startkaart. De startkaart wordt dagelijks voor de start tussen 18.00 en 19.00 uur afgestempeld, 15 km tot 18.30 uur. Na binnenkomst aan de finish wordt de startkaart weer gestempeld. Het startbureau sluit om 22.15 uur
 • De wandelaar dient de aangegeven route te volgen
 • De wandelaar ontvangt alleen een medaille op vertoon van een volledig gestempelde 4-dagenkaart
 • De versnaperingen op de verzorgingsposten worden uitsluitend verstrekt op vertoon van je afgestempelde startkaart
 • Gedraag je als gast in de natuur: Breng geen schade toe aan de natuur en/of andermans eigendommen
 • Laat geen afval achter op het parkoers. Afval kun je kwijt in de afvalbakken bij de verzorgingsposten en bij de finish
 • Je dient je als wandelaar te gedragen en dus op het trottoir te wandelen
 • Bij afwezigheid van een trottoir dient U achter elkaar, links van de weg of op het linker fietspad te wandelen
 • Je dient de aanwijzingen van de organisatie (herkenbaar aan de OLAT-shirts), de politie en verkeersregelaars strikt op te volgen
 • Noodnummer van het startbureau: 06 17405033
 • Te gebruiken bij calamiteiten. Vermeld daarbij het nummer van de routebeschrijving waar je op dat moment aanwezig bent
 • Bij aanmelding/inschrijving voor de wandeltocht gaat de deelnemer na lezing akkoord met dit reglement
 • In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de commissie avondwandelvierdaagse Sint-Oedenrode. - OLAT